Disclaimer

1. DISCLAIMER

Red Chocolate Projects B.V. (Kamer van Koophandel 51486652), hierna te noemen Blue Chocolate, verleent u hierbij toegang tot Kraanwaterkaart.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Blue Chocolate behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Blue Chocolate spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blue Chocolate.

In het bijzonder zijn alle bekendmakingen van winnaars op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blue Chocolate nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 


 

2. COOKIEBELEID

Bij het gebruik van www.kraanwaterkaart.nl kan door Blue Chocolate en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Zo kunnen bijvoorbeeld uw instellingen om in te loggen bewaard blijven, of de website brengt de informatie die voor u het meest interessant is duidelijker in beeld. Anderzijds kan de aanbieder van de website deze informatie analyseren om zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.

Cookies zijn altijd anoniem. Uw persoonsgegevens zijn voor de aanbieder van de website alleen bekend op het moment dat u deze zelf achterlaat.

Hoe gebruikt Kraanwaterkaart.nl cookies?

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Blue Chocolate en/of derden wordt verzameld wordt alleen gebruikt voor analytische doeleinden.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat kan worden bepaald welke onderdelen van de website populair zijn. Zodat op basis van deze gegevens de gebruiksvriendelijkheid verhoogd kan worden.

Verwijderen en weigeren van cookies.

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.